Ресторан Кану- Кратово
 
 


  Во малото гратче Кратово,каде сонцето се крие зад карпите,каде што традицијата и уметноста се пренесува од колено на колено,тука во Кану историските моменти се зачувани.Во средината на градот после  старата чаршија и стариот мост се наоѓа „етно„ ресторанот КАНУ.Нуди специјалитети со добриот Македонски вкус од времето, пријатна и добра услуга и добар сместувачки карактер.Ентериерот нуди убави моменти кои потсетуваат на нашите стари обичаи и далечни  времиња.Капацитетот на ресторанот е со 80 столчиња.

  Ресторанот нуди професионална услуга и е туристички атрактивен
 Името на ресторанот се состои од  четири збора:
-Кратовска Акаденија на Науките и Уметностите- КАНУ

   Секогаш верни на традицијата
       Информации и резервации
            ул. Гоце Делчев бр.20
              тел .  389 31 482 954