Паб Блу - Кавадарци


   Се наоѓа  во центарот на градот Кавадарци.работи веќе 10год.
  Паб Блу  - Кавадарци
  ул. Цано Поп Ристов бб
  тел. 389 75 416 336