Ресторан Фук Так - ДојранУл. Маршал Тито б.б - Стар Дојран

Информации и резервации на :
тел.389 34 225 320