Винарска визба Тиквешко Сонце 2008-с.Бистренци Демир Капија На 15 км од Неготино  или 7 км од Демир Капија од спротивната страна на реката Вардар се наоѓа с.Бистренци,каде се чувствува влијанието на континенталната и медитеранската клима,  од  Демиркаписката Клисура протокот на чист воздух
овозможува високо еколошки чиста и незагадена средина . На ова ислклучиво погодно поднебје за одгледување на винова лоза се наоѓаат плантажите на Винарската визба Тиквешко Сонце 2008 во сопственост на фамилијата Симонови.
Моменталниот капацитет на винаријата е 65000 литри годишно. Производството се состои од висококвалитетни сортни вина
од сортите Вранец,Кабарне,Смедервка и Ризлинг.,
Високо квалитетните вина на винаријата Тиквешко Сонце 2008 може да ги најдете во винотеката Тиквеско Сонце во Битола.

Информации
на тел:389 75 867-238