Кафе бар Енерџи - Гостивар Кафе бар, ресторан Енерџи- Гостивар
 Информации и резервации:
 ул„Јорде Јордановски„ бр.1
 тел: 389 70 314 156
 тел: 389 78 560 314