Ресторан Пиликатник - Струмица  Рибниот ресторан "Пиликатник" е основан во 2000 година во Струмица од фамилијата Делеви. Работи веке 9 години
и моментално располага со капацитет од 100 стола. Има воспоставен и верификуван хасап (НАССР) систем за безбедност на храната. Специјалитет на рибниот ресторан "Пиликатник" се слатководните риби карактеристични за балканските води.
Повелете и добар апетит!

 Информации и резервации:
ул.„Боро Поцков„бб  -Струмица
тел 389 34 331 926