Споменикот на Скендер-бег - највисокиот споменик во Македонија
 

Споменикот на Ѓерѓ Кастриот - Скендер-бег е најимпозантниот споменик на културата поставен во поново време во Скопската чаршија. Невозможно е да не се забележи фигурата на овој голем војсководец на самиот влез на главниот град на Македонија, издигајќи се над неговата главна артерија, која го поврзува градот од сите четири страни.

Ѓерѓ Кастриот - Скендер бег е национален албански херој, кој ги предводел борбите против Османлиите во XIV век и се истакнува како исклучителен стратег и храбар борец за слобода. Како дело на скулпторот Тома Томаи Дема Бекир од Албанија, споменикот на Скендер-бег пристигна во Скопје на 28 ноември 2006 година, во текот на одбележувањето на празникот на албанското знаме. Споменикот е излеан во бронза и со неговата висина од пет и пол метри претставува највисок културно-историски споменик во Македонија.


  

На симболичен начин, Скендербег ја симболизира духовната врска на етничките Албанци кои живеат во Македонија, Косово и Албанија. Скулптура на овој херој е поставена во главниот град на Албанија, Тирана и во главниот град на Косово, Приштина.

Скендер-бег е историска личност која им припаѓа на сите, а не само на Албанците. Скендербег е албански херој кој се борел за универзални вредности. Денес се смета за голем водач, кој ги бранел и афирмирал вредностите на средновековна Европа пред тогашните османлиски завојувања на Балканот. Поставувањето на споменикот во Скопје е потврда за традиционалниот градски дух на заедништво.