Манастир Св.Ѓорѓија - Неготино
 
  
 

Конаците во манастирот Св. Ѓорѓија во Неготино имаат приземје и спрат и располагаат со голем број простории.Источната страна на конаците која претставува и лице на објектот е свртен кон црквата . Таа источна страна целосно е поврзана со чардаци и издадени балкони од кој се шири прекрасен поглед кон реката Вардар.
Денес овие реконструирани конаци можат да се искористат за повеќе намени, за преноќиште за туристи и верници, за разни собири на научни работници, ликовни творци ,поети и друго.

МПЦ  Манастир Св.Ѓорѓија - Неготино
Информации на тел. 389 43 360 091